Aanmelden hogere leerjaren

Elk jaar zijn er leerlingen die willen instromen op De nieuwe Havo. Meestal omdat ze een vmbo-t diploma op zak hebben en bij ons hun havodiploma willen halen. Maar er zijn ook andere redenen, zoals bij een verhuizing of omdat ze van school willen wisselen en vanwege goede verhalen over onze school graag naar ons toe willen komen.

We hebben beperkt plaats voor leerlingen van andere scholen. Daarom is het belangrijk dat je tijdig je interesse bij ons bekend maakt. Hieronder lees je meer over de procedures.

Procedure aanmelden voor havo 2 en havo 3
 • Voor toelating tot de leerjaren 2- en 3-havo dient de leerling een overgangsbewijs te hebben naar het betreffende leerjaar (zie ook onze overgangsnormen op de website).
 • Download het aanmeldingsformulier 2022-2023.
 • Mail de volgende bijlages naar info@denieuwehavo.vova.nl
  1. Ingevuld aanmeldingsformulier 2022-2023
  2. Ingevuld schoolwisselaarsformulier (*)
  3. Kopie van het laatste rapport
  4. Aanwezigheidsformulier (*)
  5. Oki.doc (*)
  6. Eventuele verklaring o.a dyslexie, AD(H)D etc.
 • Voorafgaand aan een mogelijke plaatsing nemen wij contact op met de huidige school van de leerling.
 • Pas aan het eind van het schooljaar, als de uitslag van de bevorderingen bekend is, kunnen wij definitief bevestigen of de leerling bij ons geplaatst kan worden.

Let op!
Alleen als het aanmeldingsformulier met alle bijlagen is ontvangen, kan de aanmelding in behandeling worden genomen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
In verband met digitale communicatie is het belangrijk dat uw emailadres correct en duidelijk is ingevuld.

(*) = verkrijgbaar op huidige school

Procedure aanmelden voor havo 4
 • Voor toelating tot leerjaar 4-havo dient de leerling een overgangsbewijs te hebben van 3 naar 4 havo of een vmbo-t diploma.
 • Download het aanmeldingsformulier 2022-2023.
 • Mail de volgende bijlages naar info@denieuwehavo.vova.nl
  1. Ingevuld aanmeldingsformulier 2022-2023
  2. Ingevuld profielkeuzeformulier
  3. Ingevuld schoolwisselaarsformulier (*)
  4. PTA lijst/examencijferlijst
  5. Aanwezigheidsformulier (*)
  6. Oki.doc (*)
  7. Eventuele verklaring o.a dyslexie, AD(H)D etc.
 • Voorafgaand aan een mogelijke plaatsing nemen wij contact op met de huidige school van de leerling
 • Pas aan het eind van het schooljaar, als de uitslag van de bevorderingen bekend is, kunnen wij definitief bevestigen of de leerling bij ons geplaatst kan worden.
 • Doe je examen vmbo-t en wil je hierna doorstromen naar de havo dan gelden nog de volgende doorstroom eisen.

Let op!
Alleen als het aanmeldingsformulier met alle bijlagen is ontvangen, kan de aanmelding in behandeling worden genomen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
In verband met digitale communicatie is het belangrijk dat uw emailadres correct en duidelijk is ingevuld.

(*) = verkrijgbaar op huidige school

Alleen als het aanmeldingsformulier met alle bijlagen is ontvangen, kan de aanmelding in behandeling worden genomen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.