Radiolab-Denktank 020

Sabinealgemeen

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bestaat dit jaar 100 jaar en dat wordt gevierd met extra veel aanbod aan activiteiten, ook voor scholieren.
Onze tweedeklassers vielen in de prijzen en mochten aanschuiven bij het project ‘Radiolab-Denktank 020’. Daarbij werken onze leerlingen in twee sessies toe naar een grote slotmanifestatie op woensdag 15 mei. De opdracht luidt “bedenk in groepjes een goed idee om van Amsterdam een inclusieve stad te maken”.

Na de aftrap in het OBA-theater op 13 februari hebben de tweedeklassers per klas een dag lang verder gewerkt om mooie ideeën te bedenken en te presenteren. Het enthousiasme was groot. Gecoacht door een aantal professionals, die rond het thema discriminatie actief zijn, kwamen prachtige ideeën naar voren. De groep VTR (Vechten Tegen Racisme) wil zich richten op jongeren. Om elkaar beter te leren kennen willen zij in een buurthuis elementen van verschillende culturen bij elkaar brengen. Onbekend maakt onbemind, vandaar! De groep DIS (Discriminatiestudies In School) maakt zich kwaad over onderadvisering in het onderwijs als gevolg van vooroordelen. DIS pleit voor een verplicht schoolvak Discriminatie vanaf groep 7 in het basisonderwijs t/m groep 2 in het voortgezet onderwijs. Leerlingen zouden dan informatie moeten opzoeken over discriminatie en daarover discussiëren en ook het nieuws moeten volgen. De groep MTC (Media Terrorisme Commissie) wil de berichtgeving in de media over terrorisme aan de kaak stellen. Heeft de dader een moslimachtergrond dan spreekt men van een terroristische aanslag, is de dader blank dan spreekt men van een “verwarde man”. Er moet een meldpunt komen voor tendentieuze berichtgeving op dit punt en een commissie, die de klachten beoordeelt en ook straffen mag uitdelen.

Na de middagpauze mochten de groepen in een 5-minuten pitch hun plannen ontvouwen in de radiostudio van de lokale omroep Salto. Beurtelings namen de leerlingen het woord om vol overgave hun plannen toe te lichten. De komende weken gaat een jury de pitches beoordelen; de beste pitch van elke school mag tijdens de grote finale op 15 mei in de theaterzaal van de OBA de strijd aangaan met de winnaars van andere scholen. De groep die als winnaar uit de bus komt, krijgt € 500,- om hun plan te realiseren.

We wachten in spanning af…

________________________________________________________________________________

Nagekomen bericht: De jury heeft gekozen voor het idee van de H2A-groep #nietsdoenismeedoen.  Zij willen ter bestrijding van discriminatie een filmpje maken en via sociale media verspreiden. Iedereen die hierachter staat, kan een foto van zichzelf uploaden, gekleed in het rood, de kleur van de liefde! Van klas H2B kwam de groep Media Terrorisme Commissie als klassenwinnaar uit de bus.

De volledige Salto-uitzending met alle pitches is te beluisteren via https://soundcloud.com/user-504999959/de-nieuwe-havo-debat