Onze visie

Relatie, competentie en autonomie

In onze pedagogische en onderwijskundige visie staan de kernbegrippen relatie, competentie en autonomie centraal. De grondgedachte is dat mensen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn en belang hechten aan sociale binding en het vergroten van kennis en vaardigheden. Hieronder lichten wij onze drie kernbegrippen toe:

  • Relatie: Onze leerlingen willen het gevoel hebben dat ze deel uit maken van een gemeenschap. Docenten en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer binnen de school. Leerlingen en ouders worden geïnformeerd en betrokken bij schoolbrede besluiten.
  • Competentie: Leerlingen willen laten zien wat zij kunnen. Wij vinden het daarom belangrijk dat zij worden uitgedaagd binnen ons curriculum. Het geven van feedback beschouwen wij als een krachtig mechanisme om leerprestaties te verbeteren.
  • Autonomie: Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zelfstandig kunnen beslissen en keuzes kunnen maken in een veilige omgeving.
Ruimte voor ontwikkeling

Op De nieuwe Havo stimuleren we de zelfstandigheid en het talent van onze leerlingen. Zij krijgen van ons richting en ruimte om leiding te nemen over het eigen leerproces. Ze doen bij ons niet alleen kennis op, maar leren ook waarvoor ze die kennis nodig hebben.

De eerste drie leerjaren zitten onze leerlingen in een havo/vwo-klas. Per vak kan er gekozen worden of de opdrachten op havo- of vwo-niveau wordt gemaakt. Zo geven wij onze leerlingen de tijd om zich te ontwikkelen en goed te kijken waar hun kansen en mogelijkheden liggen. Daarna bepalen we samen met de leerling of er in de bovenbouw verder wordt geleerd op havo- of op vwo-niveau.

Voor wie is De nieuwe Havo?

De nieuwe Havo is er voor jongeren met een havo- én een havo/vwo-advies met de volgende eigenschappen:

  • nieuwsgierig: willen weten, ontdekken en onderzoeken
  • ambitieus: de beste willen zijn, willen leren en kritisch zijn op eigen handelen
  • ondernemend: initiatief willen nemen, willen innoveren en samenwerken
  • creatief: bedenken, uitproberen en oplossingen zoeken