Protocol online lessen

In geval van lock down of andere omstandigheden waardoor de school noodgedwongen niet open kan worden de lessen van De nieuwe Havo online gegeven.

Voor de online lessen gelden de volgende richtlijnen:

  • In Magister vind je het rooster dat leidend is voor het digitale rooster;
  • Als in Magister een les staat vermeld geldt presentieplicht;
  • De online les wordt gegeven in teams, de docent maakt zijn lessen aan conform het rooster in Magister;
  • Tijdens de uitleg heeft iedereen zijn microfoon uit staan;
  • Als de docent vraagt je camera aan te zetten dan word je geacht dat te doen;
  • De docent registreert de absenties in Magister op basis van de presentie gedurende de hele les;
  • Het inhalen van absenties gebeurt op school. Voor de meeste leerlingen geldt dat dat pas kan als de school weer open is;
  • De regels met betrekking tot absenties en te laat blijven gehandhaafd;
  • Het niet toegestaan foto’s of screenshots te maken van foto’s of beelden van medeleerlingen tijdens de lessen;
  • De videolessen mogen niet worden opgenomen of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de school. Het is dus niet toegestaan materiaal vast te leggen, te delen met andere mensen of te posten op sociale media.