Melk en Dadels, een lesje storytelling

Sabineactiviteiten

Op maandag 14 oktober gaan de leerlingen van de leerjaren 3 en 4 naar de succesvolle theatervoorstelling “Melk en Dadels” in de Meervaart. Vier actrices met een Marokkaans-Nederlandse achtergrond vertellen hun eigen verhaal over opgroeien tussen twee culturen in een voorstelling waarin de kracht van het verhalen vertellen, ook wel genoemd “storytelling”, voorop staat.
Het initiatief voor dit theaterbezoek ligt bij de vakdocenten Nederlands en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV); deze vakken delen hun aandacht voor de (woord)kunst.

Voorafgaand aan de voorstelling wordt in de lessen aandacht besteed aan belangrijke thema’s uit de voorstelling, o.a. racisme, straatcultuur, vooroordelen, homoseksualiteit, gedrag van jongens t.o.v. vrouwen etc. Ook laten we de leerlingen kennismaken met een belangrijk onderdeel van de taal, namelijk de kracht van het gebruik van verschillende soorten humor, zoals spot, ironie en sarcasme. Tot slot heeft een acteur van de Meervaart op school de leerlingen begeleid bij het maken van een eigen verhaal.

Wij hopen op een geslaagd en inspirerend theaterbezoek!

Mw. Schouten & mw. Stijntjes

________________________________________________________________________________________________

Hoe ’t was?

150 leerlingen keken geboeid naar een aaneenschakeling van snelle, grappige en emotionele scènes over gevoelige onderwerpen zoals racisme, vrouwonvriendelijkheid, homoseksualiteit, stereotypering, framing en de voortdurende kloof tussen de Arabieren en Berbers in Marokko.

Reacties van de leerlingen: “het viel me 100% mee”, “leuk”, “fantastisch”, “té grappig”, “herkenbaar”en “dat wist ik nog helemaal niet”….  Een groot succes dus!!