Regels inschrijving

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben broertjes en zusjes van zittende leerlingen voorrang. Iedere leerling die groep 8 van de basisschool heeft afgerond en het advies havo of havo/vwo meekrijgt is toelaatbaar. Op de administratie van onze school is een aanmeldingsformulier te verkrijgen.

Als je graag naar onze school wilt, zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst.

Inschrijven is mogelijk van maandag 7 maart t/m donderdag 17 maart 2022, 12.00 uur. Het aanmelden bij een middelbare school gaat digitaal. Er is een online systeem met digitale aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Uiterlijk 4 maart ontvang je via je basisschool een mail met de aanmeldingsformulieren en keuzelijsten. Lees voor meer informatie ook nog even de brief die je van het OSVO krijgt met het 6-stappenplan of kijk op www.voschoolkeuze020.nl. Ook is er een Servicedesk Digitaal Aanmelden voor vragen en uitleg over het online aanmelden: servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Als je het lastig vindt om je digitaal aan te melden, vraag dan hulp aan je meester of juf van de basisschool. Natuurlijk kun je ons ook even bellen. Wellicht kunnen wij je op weg helpen.

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Check via de Servicedesk Digitaal Aanmelden hoe jij je online kunt aanmelden: servicedesk.ouders@elkadam.nl.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.