Regels inschrijving

Onze school houdt zich aan de regels van de kernprocedure. Bij gelijke geschiktheid hebben broertjes en zusjes van zittende leerlingen voorrang. Iedere leerling die groep 8 van de basisschool heeft afgerond en het advies havo of havo/vwo meekrijgt is toelaatbaar. Op de administratie van onze school is een aanmeldingsformulier te verkrijgen.

Als je graag naar onze school wilt, zet ons dan op nummer 1 op je voorkeurslijst. Inschrijven is mogelijk van maandag 8 t/m vrijdag 19 maart 2021, elke dag van 13.15 tot 16.00 uur.

Je komt samen met één van je ouder(s)/verzorger(s) naar onze leerlingenadministratie.
Om je aan te melden hebben wij het volgende nodig:

  • De ingevulde voorkeurslijst van VO-scholen voor het basisschooladvies havo of havo/vwo.
  • Ingevuld aanmeldingsformulier De nieuwe Havo (kan ook ter plekke ingevuld worden).
  • ID-bewijs, paspoort of zorgpas leerling verplicht meenemen ter controle.
  • Een pasfoto.

Woon je niet in Amsterdam en/of valt jouw basisschool niet onder de Amsterdamse kernprocedure? Dan krijg je van je basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier (een persoonlijk formulier met je naam erop). Je kunt vanaf half februari op www.voschoolkeuze020.nl een blanco aanmeldformulier downloaden, met keuzelijst van VO-scholen die passen bij jouw basisschooladvies. Dit formulier wordt ingevuld door je ouders en je basisschool zet een handtekening en een stempel. Je ouders brengen het formulier mee naar de aanmelding. Verder verloopt het precies als bij de leerlingen uit Amsterdam.

Wil je graag extra uitleg over de aanmeldprocedure? De Gemeente Amsterdam legt op voschoolkeuze020.nl nog eens stap voor stap de aanmeldprocedure uit.