De nieuwe Havo en Innoord begeleiden groep 8-leerlingen in project kansrijk onderwijs

Sabinealgemeen

Twaalf groep 8-leerlingen van twee basisscholen in Amsterdam volgen dit schooljaar iedere donderdagochtend projectlessen op De nieuwe Havo. Deze lessen zijn gericht op het aanleren van vaardigheden zoals plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren. Met als doel kansengelijkheid te bevorderen en te zorgen voor een soepelere overgang naar het voortgezet onderwijs.

Project Kansrijk Onderwijs
Sinds ruim een jaar loopt het project Kansrijk onderwijs vanuit een subsidie om kansrijk onderwijs te bevorderen in Amsterdam Noord.  Momenteel volgen 12 leerlingen van basisschool De Poolster en IKC Zeven Zeeën van basisschoolbestuur Innoord gedurende het schooljaar een inhoudelijk lesprogramma. Dit programma is gericht op een aantal executieve vaardigheden, zoals plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren. Hierbij wordt gewerkt aan een soepelere overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs om kansengelijkheid te bevorderen. Elke donderdagochtend komen de basisschoolleerlingen naar De nieuwe Havo om zich de executieve vaardigheden via verschillende projecten eigen te maken.

In het eerste blok hebben de leerlingen gewerkt aan een project over Amsterdam Noord. Binnen dit project hebben de kinderen onderzoek gedaan naar een specifiek deel van het stadsdeel. In groepjes zijn ze aan de slag gegaan met het onderwerp, waarna die onderwerp vervolgens is gepresenteerd. Binnen dit blok lag de focus voornamelijk op samenwerking, presentatie, planning en reflectie.

Leylâ Boz, docent Nederlands op De nieuwe Havo: “Het is mooi om te zien hoe de leerlingen zich ontwikkelen en steeds zekerder en sterker zijn om straks de overstap naar de middelbare school te maken.”

In het tweede blok, dat donderdag 17 februari werd afgesloten, zijn de leerlingen bezig geweest met wetenschap en technologie in het Techlab van het Bredero Beroepscollege (een zusterschool van De nieuwe Havo). Go IT is een door Tata Consultancy Services gesponsord project dat technologie toepast om een probleem in de buurt/gemeenschap van leerlingen op te lossen. De lessen zijn  gegeven door een leerkracht van het Bredero Beroepscollege en afgevaardigden van Tata Consultancy, waarbij leerlingen middels de verkregen kennis over wetenschap en technologie, samen aan de slag zijn gegaan aan het bouwen van een app om een probleem op te lossen. De ideeën voor de apps zijn vandaag door de groep 8-leerlingen gepresenteerd aan de jury, bestaande uit de HR manager en coördinator Europe van Tata Consultancy Services. Kaya, Esmee en Feline zijn de winnaars geworden met hun ideeën voor een app ‘Life below water’! Deze app zorgt ervoor dat mensen minder plastic in de zee gooien en bewuster omgaan met afval Maar natuurlijk hebben alle leerlingen een certificaat gekregen.

Rose Hoekstra, leerkracht groep 6/7/8 van basisschool De Poolster: “Mijn ervaring binnen dit project ligt hem vooral in de zichtbare zekerheid bij leerlingen. Voor deze leerlingen is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Dit project helpt en ondersteunt door hen al enkele ervaringen mee te geven, voordat zij de echte stap gaan maken. Het is mooi om te zien hoe kinderen groeien en steeds meer klaar lijken te zijn voor de grote oversteek. Wel hoop ik dat het project kan blijven groeien, waardoor wij er uiteindelijk voor kunnen zorgen dat de kinderen die het nodig hebben langer de tijd krijgen om een keuze te maken voor de juiste school voor hun optimale ontwikkeling.”