Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 2/37 

Wijzigingenblad

Onverhoopt zijn er enkele onjuistheden in de schoolgids terecht gekomen. We hebben deze inmiddels met de MR besproken en aangepast (d.d. 1 december 2016). Hieronder staan alle wijzigingen (evt. met toelichting) in één overzicht weergegeven.

Hoofdstuk 1 Welkom
Reden: wisseling van schooldirecteur

Aangepaste nieuwe tekst:

Namens het team van De nieuwe Havo,

Dhr. W. Zoethout
Schooldirecteur a.i.

Hoofdstuk 13 Vakanties en overige vrije dagen
Reden: foutieve data lesvrije dagen

Aangepaste nieuwe tekst:
Lesvrije dagen zijn hier weggehaald. De kalender in Magister is leidend en up to date.

Onder het kopje Activiteitenoverzicht, jaarplanning is de zin Op onze website www.denieuwehavo.nl treft u een jaarplanning aan waarin de activiteiten voor komend schooljaar staan. gewijzigd in:
Alle activiteiten (zoals ouderavonden, lesvrije dagen en excursies) voor dit schooljaar kunt u vinden in Magister.

Hoofdstuk 14 Contact
Reden: wisseling van schooldirecteur

Aangepaste nieuwe tekst:
Schooldirecteur a.i.: dhr. W. Zoethout