Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 17/37 

3.9 Onderwijsresultaten

De onderwijsinspectie bezoekt iedere school in Nederland met regelmaat, zo ook de onze. Tijdens zo’n bezoek gaat de inspectie na of we als school wel goed onderwijs geven en of onze resultaten voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of we voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het opbrengstenoordeel dat de inspectie opstelt, is dan ook een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van onze school.

Het laatste inspectieonderzoek op school was in mei 2015. Toen oordeelde de inspecteur dat de opbrengsten voldoende zijn en kende hij de school een basisarrangement toe. Dit is overigens het hoogst haalbare niveau in het inspectietoezicht.

Voortijdig Schoolverlaters*2012-20132013-20142014-2015
onderbouw1,8% (aantal 4)1,6% (aantal 3)0,4% (aantal 1)
bovenbouwnvtnvtnvt

*Voortijdig Schoolverlaters (VSV) zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (een diploma op havo, vwo of mbo-niveau 2). Leerlingen die een vmbo-diploma behalen hebben daarmee nog geen startkwalificatie behaald. Doorstroom naar het mbo is daartoe vereist.

Vensters voor Verantwoording
Voor meer informatie over onze school kunt u Vensters voor Verantwoording raadplegen. Dit is een initiatief van schooldirecteuren en bestuurders in het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel de informatie voor alle belanghebbenden te bundelen en centraal aan te bieden. Dit project wordt uitgevoerd door de VO-raad.