Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 16/37 

3.8 Binnen- en buitenschoolse activiteiten

Leren is bij ons meer dan het leren uit boeken alleen. Leren is vooral ook doen. Iets maken, iets bedenken. Maar leren is ook iets nieuws leren, anders dan anders. Daarom besteden we in ons lesprogramma veel tijd aan allerlei projecten, sportdagen en excursies.

Voor leerlingen in eerste leerjaar organiseren we ontdekkingsdagen. Deze dagen zijn aan het begin van het schooljaar (verplicht) en kunnen zowel op school als op een locatie buiten Amsterdam plaatsvinden. Tijdens deze ontdekkingsdagen maak je op een creatieve en sportieve wijze kennis met een ondernemende houding. Daarbij leer je ook je klasgenoten, je mentor en docenten kennen.

Daarnaast nemen onze leerlingen deel aan:

  • De jaarlijkse debatmiddag, door leerlingen georganiseerd.
  • ‘De Jonge Jury’, een landelijke campagne om jongeren tot lezen te stimuleren.
  • Toneelprojecten, zoals de juniorproductie in samenwerking met Toneelgroep Amsterdam.
  • Girlsday, meisjes bezoeken bedrijven om kennis te maken met beroepen in de techniek.
  • Het project ‘vrijheid/onvrijheid’, waarbij leerlingen in de periode voorafgaand aan onze nationale herdenkings- en bevrijdingsdag nadenken over wat vrijheid nu eigenlijk is en wat juist niet. In dit kader heeft de school het Spanje-monument geadopteerd.

En nog veel meer. In onze jaarplanning op de website kun je lezen welke projecten er voor jouw leerjaar dit schooljaar gepland staan. Bovendien kun je op de website bij ‘Nieuws’ allerlei leuke verslagen over projecten van het afgelopen jaar lezen.

Sportdagen
Voor alle leerjaren organiseren we sportdagen, bijvoorbeeld een voetbal- of basketbaltoernooi, schaatsen, wandklimmen of streetdance. Sportdagen vinden plaats onder schooltijd en deelname is verplicht.

Excursies en studieweken
Excursies behoren tot ons lesprogramma; ieder leerjaar krijgt hiermee te maken. Een excursie duurt meestal enkele uren tot maximaal één dag. Je kunt denken aan een bezoek aan het Muiderslot, Lille, het Ilperveld, een museum of een tentoonstelling. Tijdens studieweken ben je meerdere dagen van huis. Je verblijft dan met je klasgenoten en een aantal docenten op een locatie ergens in Nederland, maar ook wel eens in het buitenland.
Voor het komende schooljaar staat voor 4-havo een studieweek op het programma: waarschijnlijk met Berlijn of Londen. Een werkgroep bepaalt de bestemming en het programma. Ook zijn er vanaf het vierde leerjaar zijn er ook excursies waarbij voorlichtingsdagen aan hogescholen en universiteiten bezocht worden. Dit doen we om een zo goed mogelijk beeld te creëren van mogelijke vervolgopleidingen.

Feesten
Samen met de ouders vieren we de successen, bijvoorbeeld de afsluiting van een succesvolle projectweek of de rapportuitreiking aan het einde van het schooljaar. We nodigen de ouders en leerlingen uit om op deze momenten in informele sfeer met verder elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen.
Voorbeelden van feesten die samen met de leerlingenvereniging georganiseerd worden zijn: het Valentijnsfeest en het eindejaarsfeest, aan het einde van het schooljaar, jaarlijks met een speciaal thema.

Topscore
Dit is een project van de gemeente Amsterdam om scholieren te stimuleren mee te doen aan sportieve activiteiten direct na schooltijd. Topscore biedt verschillende sporten aan, zoals basketbal, tafeltennis, badminton, voetbal, streetdance en tennis. De leerlingen kunnen ook meedoen aan interschoolse toernooien. De Topscore-finales worden aan het eind van het schooljaar georganiseerd. Leerlingen van verschillende scholen nemen het met hun teams tegen elkaar op. Onze school is afgelopen jaar met verschillende sporten in de prijzen gevallen. We stimuleren onze leerlingen hieraan deel te nemen.

Toestemming foto- en beeldmateriaal
Binnen de ontwikkelingen van het hedendaagse onderwijs kunnen voor intern gebruik foto’s en video-opnames gemaakt worden ten behoeve van het verbeteren van de onderwijsleersituatie. Foto’s en video’s kunnen echter ook gebruikt worden voor publicatie op onze website, voor de wervingscampagne, in onze brochures, de schoolgids etc.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw zoon of dochter herkenbaar op beeldmateriaal van onze school te zien is, dan vragen wij u dit uiterlijk 1 oktober 2016 kenbaar te maken. U ontvangt hierover aan het begin van het schooljaar een brief.