Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 15/37 

3.7 Schoolregels

Het schoolleven legt de leerlingen en medewerkers een aantal verplichtingen op, maar verleent deze ook bepaalde rechten. De rechten en plichten voor leerlingen zijn opgenomen in het leerlingenstatuut van onze school. Bovendien zijn we als school wettelijk verplicht je te laten weten wat onze schoolregels zijn. Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Al onze schoolregels zijn samen te vatten in de 5 kernwaarden die de basis zijn voor ons als leergemeenschap. In alle gevallen waarin onze schoolregels niet voorzien, beslist de schoolleiding.

Onze kernwaarden zijn:

  1. We respecteren elkaar.
  2. We inspireren elkaar.
  3. We zijn leergierig.
  4. We willen een veilige school.
  5. We maken samen een plezierige school.