Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 14/37 

3.5 Schoolse zaken

Op lesdagen kun je vanaf 07.45 uur de school in. Het gebouw sluit voor leerlingen om 17.00 uur.

Een lesdag bestaat bij ons uit zeven of acht lessen van 50 minuten. Er zijn twee pauzes: de kleine pauze na het derde lesuur van 11.00 tot 11.20 uur en de grote pauze na het vijfde lesuur van 13.00 – 13.30 uur. In de pauzes kun je in de aula blijven of naar buiten gaan.
Zit je in de brugklas, dan mag je tijdens de pauzes het schoolterrein niet verlaten.
Heel soms stellen we bij bijzondere activiteiten, zoals tijdens de theaterweek, een verkort lesrooster in. Alle lessen duren dan slechts 40 minuten in plaats van 50, waardoor op zo’n dag alle lessen aan bod komen, maar de totale lesdag iets korter is.

Vijf minuten vóór het begin van het eerste lesuur én het lesuur direct na de pauze gaat de bel, zodat je naar het lokaal kunt gaan en je schoolspullen kunt klaarleggen. Na de tweede bel gaat de deur dicht. Ben je (nog) niet in de klas, dan ben je te laat en meld je je bij de conciërge. Aan het einde van alle overige lesuren gaat er ook een bel. Deze bel geeft tevens de start van het volgende lesuur aan. Je wordt geacht zo snel mogelijk van lokaal te wisselen.

 Normaal lesroosterVerkort lesrooster
1e lesuur08.30 – 09.20 uur08.30 – 09.10 uur
2e lesuur09.20 – 10.10 uur09.10 – 09.50 uur
3e lesuur10.10 - 11.00 uur09.50 - 10.30 uur
pauze11.00 - 11.20 uur10.30 - 10.50 uur
4e lesuur11.20 – 12.10 uur10.50 – 11.30 uur
5e lesuur12.10 - 13.00 uur11.30 - 12.10 uur
pauze13.00 - 13.30 uur12.10 - 12.40 uur
6e lesuur13.30 – 14.20 uur12.40 – 13.20 uur
7e lesuur14.20 – 15.10 uur13.20 – 14.00 uur
8e lesuur15.10 – 16.00 uur14.00 – 14.40 uur
9e lesuur16.00 – 16.50 uur 

Rooster en roosterwijzigingen
Aan het begin van het schooljaar ontvang je jouw rooster. Hierop staan allerlei afkortingen van vakken en docenten. Wanneer je bij ons op school begint, leggen we je dit tijdens de mentorles allemaal uit. De roosters staan ook op onze website.

Jouw rooster kan soms gewijzigd worden. Zijn het permanente wijzigingen, dan krijg je een nieuw rooster. Het komt ook wel eens voor dat er op een dag iets verandert, want hoewel we ons best doen om lesuitval te beperken, zal het best wel eens voorkomen dat er een docent ziek is of dat de les in een ander lokaal wordt gegeven. Dagelijkse wijzigingen staan vanaf 07.30 uur op de website of lees je op ons elektronische mededelingenbord in de aula. Kijk dus iedere ochtend even op dit bord of op de website!

Afkortingen klassen, leerjaren en schooltypes
Voor het aanduiden van de verschillende klassen, leerjaren en schooltypes op onze school gebruiken we afkortingen. Binnen een leerjaar onderscheiden we de klassen met een volg­letter en een cijfer. Bijvoorbeeld HV1b 'HV' staat voor havo/vwo '1’ voor 1e leerjaar en `b’ voor klas/groep b (van alle eerste leerjaargroepen).

Huiswerk en begeleiding
Huiswerk kun je zoveel mogelijk op school maken. Dit kun je onder andere in de mediatheek doen. Daarnaast kunnen leerlingen extra ondersteuning in Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen krijgen bij de steunlessen.
Je kunt ook gebruik maken van extra huiswerkondersteuning op school. Drie keer per week, maandag, dinsdag en donderdag, is er vanaf 15.00 u (inloop vanaf 14.30 u) huisbegeleiding door OVER'tIJ. Meer informatie hierover kun je krijgen van je mentor.