Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 5/37 

2.1 Schoolprofiel

In het eerste leerjaar starten we met het nieuwe havo-profiel: havoplus, met een ondernemende mentaliteit. Leerlingen zijn actief, nemen initiatief, proberen uit en leren omgaan met tegenslag. Als je onderneemt kan het immers ook tegenzitten en van fouten kun je leren. Het onderwijsprogramma is uitdagend en is ook gericht op zelf doen en uitproberen. De traditionele wendagen aan het begin van het schooljaar, zijn bij ons ontdekkingsdagen in de geest van een ondernemende mentaliteit. De plus van onze havo is van de dimensie ‘voorbereiden op de wereld van morgen. Een dynamische wereld waar je zelf je weg in kunt vinden. Het vermogen om problemen op te lossen, creativiteit, kritisch denken, goed kunnen communiceren en samenwerken, zijn vaardigheden die in de lessen aan bod komen. Het gebruik van de moderne technologie staat bij ons voorop. Niet alleen bij het nieuwe vak Lifestyle Informatics, maar ook bij de andere vakken.

Bijzondere vakken

Lifestyle Informatics
Lifestyle Informatics is een vak dat verder gaat dan de bekende informatica en artificiële intelligentie. Het is toegepaste informatica: geen gewone computerles, wel slim omgaan met computer, tabletcomputer en smartphone. Leerlingen werken in de 'cloud’ en weten welke mogelijkheden er in de toekomst aankomen. In Japan werken er al robots in winkels, bedrijven en zorginstellingen. Het doel van dit vak is een brede kijk geven op de betekenis en invloed van informatica op het persoonlijk leven en de maatschappij.

Science
Vanaf de eerste klas bieden we science aan. Het is een combinatie van natuur-, scheikunde, biologie en techniek. Het onderwijs is thematisch ingericht, waarbij iedere periode van thema wordt gewisseld. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook aan de directe toepassingen van die kennis en vaardigheden in de praktijk. Bij science leren de leerlingen bijvoorbeeld ook onderzoeken en ontwerpen.

Keuzevakken
Niet iedereen is hetzelfde, niet iedereen heeft dezelfde interesses en talenten. Door aan je talenten te werken, kun je ze versterken. Daarom bieden we binnen ons onderwijsprogramma keuzeblokken aan. Binnen alle keuzevakken werken de leerlingen aan algemene competenties, maar steeds in een kader dat aansluit bij hun eigen interesses.
We onderscheiden drie blokken: sportplus, cultuurplus en scienceplus.

Sportplus
Tijdens het keuzeblok sportplus komen de bekende sporten aan bod, zoals turnen, voetbal, volleybal en atletiek, maar dan intensiever. daar blijft het niet bij. Leerlingen maken kennis met sporten die niet in het gymnastieklokaal gedaan kunnen worden, zoals bijvoorbeeld klimmen, kanoën, boogschieten. Ook andere activiteiten die met sport te maken hebben, zoals begeleiden van sportactiviteiten, organiseren, samenwerken en een wedstrijd leiden, komen aan bod. Extra sportactiviteiten, zoals clinics, excursies en trainingen, worden door externe specialisten verzorgd.

Cultuurplus
In dit keuzeblok krijgt een leerling meer tekenen, beeldende vorming en muziek dan in het standaard programma. In het programma zit ook literatuur en poëzie en zijn er allerlei culturele activiteiten, zoals bezoek aan museum, theater of concert. Leerlingen leren ook presenteren en organiseren.

Scienceplus
Scienceplus biedt een verdieping en verbreding van het standaard scienceprogramma., ontwerpen en ontwikkelen. Leerlingen leren zelf elektronische apparaatjes te maken (solderen). ideeën te ontwikkelen: hoe pak je het aan als je een idee hebt en je wilt dat je uitvinding ook echt werkt? We willen zuiniger omgaan met energie en grondstoffen. Maar hoe doe je dat? In het tweede leerjaar komt bij scienceplus ook informatica/information engineering in het programma, dan wordt de combinatie van techniek met computertoepassingen gemaakt. Tijdens het derde jaar krijg je opdrachten waarin je kennis maakt met technieken van opleidingen/beroepen uit de wetenschap en techniek