Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 3/37 

1. Welkom

Beste lezer,
Deze schoolgids is bedoeld voor iedereen die verbonden is aan onze school als leerling, ouder of als medewerker.
U leest hierin niet alleen over de dagelijkse zaken in de school, maar krijgt u ook een inkijkje in de school. U kunt ook veel informatie over onze school vinden op de website van De nieuwe Havo, vooral als het om actuele zaken gaat.

We zijn een lerende en betrokken gemeenschap, waar je van harte welkom bent als je onze visie en waarden onderschrijft.
Wij werken aan de toekomst van onze leerlingen met een ambitieus en innovatief onderwijsprogramma. We gaan uit van een positieve benadering van onze leerlingen en van elkaar, waarbij wij hoge verwachtingen hebben van ieders mogelijkheden, talenten en inzet. Van alle betrokkenen vragen wij hun bijdrage.

Ik wens iedereen die zich in het schooljaar 2016-2017 bij onze school betrokken voelt een heel prettig, inspirerend en succesvol jaar toe.

Namens het team van De nieuwe Havo,

Dhr. W. Zoethout
Schooldirecteur a.i.